La meditasjon bli en del av livet!

Fordelene ved meditasjon går mye dypere enn kun å forløse stress. Ved å praktisere meditasjon kan man overvinne angst, depresjon og oppleve en indre åndelig oppfyllelse eller glede. Hemmeligheten ligger i å praktisere dette jevnlig. Begynner du dagen med 15 minutter meditasjon, vil du fort oppdage at dagen flyter mye lettere.

Den tidløse meditasjonskunsten har blitt utført av vismenn og andre hellige personer helt siden oldtiden med tanke på å spre den gledelige sinnsstemningen ved selvrealisering. I denne sinnstilstanden føler man verken midlertidige bekymringer eller angst, men befinner seg fordypet i en høyre åndelig glede og indre fred.

Hva er et Mantra

Yogafilosofi dreier seg om den opprinnelige årsak eller kilde til alle og alt. Mantraer er åndelige lydvibrasjoner som springer ut av den opprinnelige årsak, og har den virkning å gjenforene oss med den kilden vi alle kom fra.

Mantraer har ingen materiell opprinnelse, de er evigvarende og transcendentale. De finnes i Vedaene, eller urgamle yogatekster og har blitt overført av selvrealiserte vismenn i linjeform siden tidenes morgen.

Meditasjon for et fredfullt sinn

Ordet "mantra" er et ord fra sanskrit og består av to deler: "Man" betyr sinn og "tra" betyr å dra vekk fra. Under mantrameditasjonen blir både hjerte og sinn "dratt vekk fra" den materielle dimensjon, med all dens mas, jag, bekymringer etc. som stadig foruroliger oss. Man fokuserer sinnet på mantraet og gradvis utvikler det en tiltrekning til dette mantraet og den åndelige dimensjon, der det finner ro og slapper helt av. Altså, gradvis opplever sinnet ro og fred i dette mantraet.